Angajamentul SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL cu privire la protectia datelor cu caracter personal

SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online, etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), participarea la tombole si concursuri, prin completarea datelor in formularul de inregistrare cont pe un website SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL, etc.

Utilizarea acestui website de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si Conditiilor generale, tehnice si de participare ale SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii  nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL, va putem solicita  anumite date cu caracter personal.

 In acest sens, SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal :  numele și prenumele, telefon/fax, adresa de facturare/livrare, e-mail, adresa IP

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre tupperware4u.ro, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

  • Clientii persoane fizice ai SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL (actuali, fosti sau potentiali);
  • Vizitatori ai site-ului tupperware4u.ro care s-au abonat voluntar la newsletter-ul tupperware4u.ro

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

  • Derularea activitatii comerciale/contractuale a SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL;
  • Facturarea si incasarea valorii serviciilor SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL;
  • Marketing, promovare, reclama, publicitate, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor
  • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
  • Activitati de audit si control/supraveghere;
  • Arhivare, scopuri statistice;

SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate  de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL.

In cazul in care SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veti fi informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative, va puteti dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relatia cu SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat  la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de SC DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.